Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STARMED

Staromiejskie Centrum Medyczne Świadczenia medyczne realizujemy w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także odpłatnie.
Więcej…

Start Poradnie specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne
1 Poradnia Diabetologiczna
2 Poradnia Alergologiczna
3 Poradnia Dermatologiczna
4 Poradnia Ginekologiczna
5 Poradnia Laryngologiczna
6 Poradnia Neurologiczna