Rejestracja Drukuj

Rejestracji do lekarzy można dokonać osobiście w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

Rejestracja telefoniczna do lekarza internisty tel. 71 355 50 00  wew. 200 w godzinach 7.30-18.00.

Rejestracja telefoniczna do pediatry tel. 71 355 50 00 wew. 201 w godzinach 7.30-18.00.

Rejestracja do specjalisty tel. 71 355 50 00 wew. 203 w godz. 10.00-12.00 i 15.00 - 17.00

 

Kierownik rejestracji

Magdalena Rogoś

 

Z-ca Kierownika rejestracji

Bernadetta Trochimowicz

 

Pracownicy

Agnieszka Furdykoń

Iwona Cichosz

Magdalena Tryba

Anna Szponar